Change Language :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลและสถิติ

บทความ/มุมมอง

นโยบาย

สิทธิและกฎหมาย

ทำงานกับมูลนิธิฯ

ด่วน ! ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่
2 ตำแหน่ง (เพศหญิง)

 

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี (แห่งประเทศไทย)
ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการเกี่ยวกับสุขภาพผู้หญิง   2 ตำแหน่ง (เพศหญิง)
สามารถทำงาน Full time หรือ Part time  ณ  สำนักงานที่ตั้งอยู่ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 14 กรุงเทพฯ
และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบางโอกาส  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
เริ่มงานหลังจากได้รับการพิจารณา 1 เดือน  โดยส่งใบสมัคร  บัตรประชาชน ประวัติส่วนตัว และเงินเดือนที่ต้องการ ทางอีเมล์ nonglukb@hotmail.com

  1. ผู้ประสานงานโครงการ  1  ตำแหน่ง (เพศหญิง)  Full time หรือ Part time
    • คุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท  ด้านสาธารณสุขศาสตร์  สังคมศาสตร์หรืออื่นๆ
    • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การเงินการบัญชี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. เจ้าหน้าที่การเงิน 1  ตำแหน่ง (เพศหญิง)  Full time หรือ Part time
    • คุณวุฒิปริญญาตรีหรื่อต่ำกว่า

 

ทำงานกับมูลนิธิฯ

 

มูลนิธิเพื่อผู้หญิงและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรการกุศลมุ่งช่วยเหลือผู้หญิงด้อยโอกาสในประเทศไทยได้เข้าถึงบริการแท้งที่ปลอดภัยและอนามัยการเจริญพันธุ์อื่นๆ รวมทั้งการทารุณกรรมและความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นต่อสตรีเหล่านั้นโดยให้บริการโดยตรง ส่งต่อให้เครือข่ายภาคี หรือผลักดันเชิงนโยบายและทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อการเข้าถึงบริการที่จำเป็นดังกล่าว

 

มูลนิธิฯต้องการอาสาสมัครหลายด้านที่จะมาช่วยเหลืองานของมูลนิธิฯ เช่น งานด้านพัฒนาองค์กร การจัดประชุมนานาชาติ รณรงค์ให้ความรู้และเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและทางสังคม การผลิตสื่อเพื่อการณรงค์ และอื่นๆ

 

ขอเชิญชวนท่านมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ขึ้น มาช่วยกันร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้หญิงไทยและคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของพวกเธอ

 

สนใจสอบถามการเป็นอาสาสมัครได้ที่
คุณนงลักษณ์ บุญไทย (ผู้จัดการมูลนิธิฯ)
เบอร์โทรศัพท์ : +6681 939 9392
อีเมล์ : nonglukb@womenhealth.or.th

 

บริจาคและการช่วยเหลือมูลนิธิฯ

ผู้หญิงคือฐานหลักที่สำคัญในการดูแลสวัสดิการของคนในครอบครัวและเป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติ เธอคือผู้สร้าง ผู้ให้ และผู้ดูแล เราจะทิ้งพวกเธอเหล่านั้นผจญชะตากรรมแต่เพียงลำพังได้อย่างไร ท่านสามารถช่วยพวกเขาเหล่านั้นได้......

 

การช่วยเหลือของท่านจะช่วยให้ผู้หญิงด้อยโอกาสหลายคนได้เข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่พวกเธอต้องการ ได้มาตรฐานและปลอดภัย อีกทั้งได้รับความรู้ในการป้องกันปัญหาและคุ้มครองด้านอนามัยการเจริญพันธุ์อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้หญิงทุกคนควรจะมีและได้รับ
สนใจติดต่อขอบริจาคได้ที่

 

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี (แห่งประเทศไทย) สอส.
ที่อยู่ :48/38 เดอะพาราไดซ์ ถนนแจ้งวัฒนะซอย 14 หลักสี่ กรุงเทพ 10210
เบอร์โทรศัพท์ :0-2575-0500-1
โทรสาร : 0-2575-0501
อีเมล์ :info@womenhealth.or.th

 

ข่าวสาร กิจกรรม

 

การประชุมนานาชาติครั้งที่ 2

เรื่องการแท้งที่ไม่ปลอดภัย วันที่ 22-25 มกราคม 2556
สถานที่กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมแพทย์และพยาบาล

เรื่องการป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัยและการใช้ Manual Vacuum Aspiration (MVA) เดือน กุมภาพันธ์ 2554

การประชุมนานาชาติครั้งที่ 1

เรื่องสุขภาพผู้หญิงและการแท้งที่ไม่ปลอดภัย วันที่ 20-23 มกราคม 2553

 

 
 

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี (แห่งประเทศไทย) สอส.
โทรศัพท์ :
0-2575-0500-1   |   โทรสาร :0-2575-0501  |   อีเมล์ : info@womenhealth.or.th
ที่อยู่ :48/38 เดอะพาราไดซ์ ถนนแจ้งวัฒนะซอย 14 หลักสี่ กรุงเทพ 10210

Copyright © 2010 สอส แห่งประเทศไทย. All Rights Reserved.